Wednesday, 22 February, 2017
"Skall våra känslor göra Kristi verk om intet?"
Carl Olof Rosenius