Monday, 1 May, 2017
"[...] det är Guds avsikt att vi skall lära oss sörja över det vi förlorat och söka honom, ...
Carl Olof Rosenius