Saturday, 16 December, 2017
"Lagens krav har tillgodosetts så helt och fullt, att det aldrig mer kan fördöma den som tror ...
Carl Olof Rosenius

Präst EFS Östersund