Wednesday, 21 March, 2018
"Kristus är rättfärdig, helig och fullkomning för oss."
Carl Olof Rosenius

Präst EFS Östersund