Sunday, 20 August, 2017
"Synden är så fullkomligt sonad och borttagen, att den aldrig mer har makt att fördöma."
Carl Olof Rosenius

Lyssna till Guds röst 25-27 aug

Nyheter