Thursday, 22 February, 2018
"Lagens krav har tillgodosetts så helt och fullt, att det aldrig mer kan fördöma den som tror ...
Carl Olof Rosenius

DISTRIKTSSTYRELSEN