Friday, 25 May, 2018
"Lagens krav har tillgodosetts så helt och fullt, att det aldrig mer kan fördöma den som tror ...
Carl Olof Rosenius

DISTRIKTSSTYRELSEN