Monday, 22 October, 2018
"Skulle det inte gälla lika mycket vad Kristus gjort, också när jag är trött och likgiltig och ...
Carl Olof Rosenius

MISSIONSOMRÅDESKONFERENS SYD