Thursday, 22 February, 2018
"[...] det var Gud som i Kristus försonade världen med sig själv [...]"
Carl Olof Rosenius

MISSIONSOMRÅDESKONFERENS SYD