Saturday, 15 December, 2018
"Lagens krav har tillgodosetts så helt och fullt, att det aldrig mer kan fördöma den som tror ...
Carl Olof Rosenius

Bli medlem

Bli medlem

Bli medlem
Medlemskap i EFS Mittnorrland handlar i första hand om ett ställningstagande, inte ett åtagande. Det bottnar i den enskildes vilja att stödja EFS grundtankar. Var och en som vill göra detta är välkommen som medlem i EFS. Den vanligaste formen för medlemskap i EFS är att vara med i en EFS-missionsförening eller en EFS-grupp vilket vi gärna hjälper dig att hitta.

Som medlem i en missionsförening/EFS-grupp har du tillgång till ett andligt hem och en kristen gemenskap. Du kommer med i ett nätverk med kontakter över hela landet och kan göra en insats för Guds rike. Tillsammans förverkligar vi EFS grundtankar på att vara en missionsrörelse i Sverige. På EFS Mittnorrlands årsmöte har du yttrande- och förslagsrätt samt möjlighet att delta som röstberättigad om du är med i en EFS-missionsförening eller EFS-grupp.

För att bli medlem kontaktar du den lokala EFS-missionsförening eller EFS-grupp som du är intresserad av att bli medlem i. Som alternativ till detta kan du välja att bli enskild medlem i EFS Mittnorrland. Det enskilda medlemskapet väljer du om du vill stödja EFS grundtankar utan att ansluta dig till ett lokal sammanhang. Som medlem i EFS Mittnorrland har du yttrande- och förslagsrätt på EFS Mittnorrlands årsmöte.

In English

Soluppgång 2601932
Och han såg solen gå upp! 1 Mos. 32:31bIngen copyright