Thursday, 19 October, 2017
"Synden är så fullkomligt sonad och borttagen, att den aldrig mer har makt att fördöma."
Carl Olof Rosenius

Carl Olof Rosenius

Carl Olof Rosenius

“[…] det är Guds avsikt att vi skall lära oss sörja över det vi förlorat och söka honom, som har det vi saknar.”
C.O. ROSENIUS
FÖR VÅR TID
Ny redigering av Samlade skrifter Moderniserat språk
Bok 3
En dött för alla
EFS-Förlaget