Friday, 24 November, 2017
"Jesus tog vår synd och gjorde den till sin"
Carl Olof Rosenius

Carl Olof Rosenius

Carl Olof Rosenius

“Inför Guds ögon är de alltid fria från synd.”

C.O. ROSENIUS
FÖR VÅR TID
Ny redigering av Samlade skrifter Moderniserat språk
Bok 3
En dött för alla
EFS-Förlaget