Thursday, 24 August, 2017
"Tänk, Gud har för vår skull blivit människa."
Carl Olof Rosenius

Carl Olof Rosenius

Carl Olof Rosenius

“Synden skall aldrig tillräknas oss och lagen aldrig fördöma oss, så länge vi bara håller till Kristus.” 
C.O. ROSENIUS
FÖR VÅR TID
Ny redigering av Samlade skrifter Moderniserat språk
Bok 3
En dött för alla
EFS-Förlag