Saturday, 23 June, 2018
"Synden är så fullkomligt sonad och borttagen, att den aldrig mer har makt att fördöma."
Carl Olof Rosenius

Konfirmation 2019! Anmäl dig nu!