Saturday, 16 December, 2017
"Kristus är rättfärdig, helig och fullkomning för oss."
Carl Olof Rosenius

JULSTÄNGT