Thursday, 19 October, 2017
"[...] det är Guds avsikt att vi skall lära oss sörja över det vi förlorat och söka honom, ...
Carl Olof Rosenius

Innehåll och schema

Innehåll och schema

Innehåll:

  • Ledarskap och grupprocesser
  • Självinsikt och självkännedom
  • Meningsfull verksamhet med ett tydligt mål
  • Kommunikation och aktiviteter
  • Andakt, bön, förbön och ledarvård
  • Risk- och säkerhetsbedömning
  • Förstahjälpen, i väntan på ambulans
  • Trygga möten – kurs

 Kursmaterial:

Följa och leda

Preliminärt schema:

Start: 9-10 September 2017, start utehelg

Helger:

7-8 Oktober 2017, vandring med övernattning

11-12 November 2017, innehelg

24-25 Februari 2018, innehelg

16-17  Mars 2018, barnsamlingar på Ö-viks mötet

April 2018 (datum inte klart)

10-12 Maj 2018  “Blå Hajk” , kunskapsprövningen och avslutning, utehelg