Friday, 21 September, 2018
"Skall våra känslor göra Kristi verk om intet?"
Carl Olof Rosenius

Innehåll och schema

Innehåll och schema

Innehåll:

  • Ledarskap och grupprocesser
  • Självinsikt och självkännedom
  • Meningsfull verksamhet med ett tydligt mål
  • Kommunikation och aktiviteter
  • Andakt, bön, förbön och ledarvård
  • Risk- och säkerhetsbedömning
  • Förstahjälpen, i väntan på ambulans
  • Trygga möten – kurs

 Kursmaterial:

Följa och leda

Preliminärt schema:

Start: 15-16 September 2018, start utehelg

Helger:

13-14 oktober 2018, vandring med övernattning

24 november 2018, dagsträff

16-17 februari 2019, innehelg

7  april 2019, dagsträff

18-19 maj 2019, avslutningshelg