Saturday, 15 December, 2018
"Kristus är rättfärdig, helig och fullkomning för oss."
Carl Olof Rosenius

Kalender