Wednesday, 21 March, 2018
"Gud bevare oss från att beröva honom äran genom att inbilla oss att vi kan göra något för ...
Carl Olof Rosenius

Konfirmation

Konfirmation