Friday, 21 September, 2018
"Synden är så fullkomligt sonad och borttagen, att den aldrig mer har makt att fördöma."
Carl Olof Rosenius

Kursledare

Kursledare

 

Ledare för kursen är:

Niclaz Adolphson

Kari Korvala

Daniel Olofsson

Tomas Ståhl

Andreas Wallgren

Helena Westin

Edvin Näslund

m.fl.

Har du frågor kan du kontakta:

Marianne “Nanne” Näslund
e-post: nanne.naslund(Replace this parenthesis with the @ sign)efs.nu eller tfn. 073-354 04 88