Friday, 21 September, 2018
"Kristus är rättfärdig, helig och fullkomning för oss."
Carl Olof Rosenius

Om

Om

Ledarutbildning 2018/2019

Anmäl dig till EFS Mittnorrlands ledarutbildning du som är född 2003 eller tidigare! ”ATT FÖLJA OCH LEDA” är en kurs för dig som vill växa vidare i den kristna tron. Över hela jorden kallar Jesus människor att FÖLJA honom. Han vill använda just dig och dina gåvor och talanger för att LEDA andra människor på trons väg fram till honom.  En stor del av kursen handlar om att lära känna dig själv vilket i sin tur ger dig en god grund för ditt sätt att leda andra.

Metodik

Metodiken, hur vi ska lära ut, kommer framförallt att bestå av utomhuspedagogik. Vi är utomhus och praktiserar olika teorier. Under processen lär vi känna oss själva och hur vi fungerar i grupp. Utomhuspedagogiken ger också utrymme för att träna många praktiska färdigheter, både i friluftsliv och i en enklare livsstil. Utbildningen är bred och ger dig förutsättningar att leda inom många olika grenar, t ex bland barn och ungdomar, i smågrupper, i scouting och på läger.

Sista datum för anmälan: 31 augusti 2018