Sunday, 20 August, 2017
"Gud bevare oss från att beröva honom äran genom att inbilla oss att vi kan göra något för ...
Carl Olof Rosenius

Missionsföreningar

Missionsföreningar