Saturday, 16 December, 2017
"Synden är så fullkomligt sonad och borttagen, att den aldrig mer har makt att fördöma."
Carl Olof Rosenius

Missionsföreningar

Missionsföreningar