REGIONAL MÖTESPLATS 2020

REGIONAL MÖTESPLATS 2020

Regional mötesplats 2020 samt Missionsfondens årsmöte lördagen 28 mars 2020.

Mer info kommer.